Nieuws

Uw bedrijf of werknemer naar het buitenland? Doe de risico-check!

De wereld is het werkgebied van Nederland, wat internationaal zakendoen bijzonder interessant maakt. Als werkgever heeft u de zorgplicht om er alles aan te doen om uw werknemers veilig naar het buitenland te sturen en veilig terug te laten keren. Maar hoe brengt u vooraf de risico’s voor uw werknemer én uw bedrijf in kaart? We leggen het u uit.

Doe de check

Een risico bestaat uit verschillende factoren, te berekenen via de volgende formule:

Risico = waarschijnlijkheid x impact x kwetsbaarheid.

 

De waarschijnlijkheid dat er iets gebeurt is afhankelijk van de sector waarin u actief bent (is deze geopolitiek gevoelig?), het land waar uw werknemers naartoe gaan (welke uitdagingen spelen daar?) en de zogeheten ‘footprint’: hoe meer mensen u uitzendt, hoe groter de kans dat er iets gebeurt.  Gaan uw werknemers met hun gezin, dan vergroot dat de footprint nog eens extra.

Dan is er de impact: als er iets gebeurt, hoe groot zijn dan de gevolgen, zowel in materiële als in immateriële zin? Treft het een persoon of het hele bedrijf?

Tot slot is er de kwetsbaarheid. Hoe kwetsbaar ben je als individu of als bedrijf voor een bepaald risico? Deze laatste is belangrijk, want die kwetsbaarheid heeft u namelijk voor een aanzienlijk deel zelf in de hand. Met een goede voorbereiding en adequate organisatie vóóraf kunt u als werkgever uw kwetsbaarheid – en daarmee de risico’s voor uw werknemers en uw bedrijf –  verlagen.

Wat als…

Als u eenmaal weet wat u kunt doen om reis en verblijf zo veilig mogelijk te laten verlopen, dan is het zaak om het bewustzijn van risico en veiligheid te creëren bij uw werknemers. Eenvoudige zaken zoals het doorgeven van het reisprogramma op locatie en het maken van een back-up van een telefoon en laptop voor het geval deze kwijtraken of gestolen worden, zouden gemeengoed moeten zijn binnen uw bedrijf. Nog een paar tips:

  • Zorg dat altijd bekend is waar uw werknemer verblijft en bereid hem of haar goed voor op de do’s and don’ts in het land van bestemming.
  • Reizen uw werknemers regelmatig naar een uitdagend gebied? Maak dan een WhatsApp groep aan waarin uw werknemers zich kunnen aanmelden als zij arriveren op de plaats van bestemming. Bij een (dreigende) calamiteit kunt u iedereen dan snel informeren en polsen of iedereen OK is.
  • Zijn uw werknemers – omdat zij werken voor een Westers bedrijf – bijvoorbeeld kwetsbaar voor afpersing? Laat hen het hotel dan boeken met hun privécreditcard en privé-mailadres, zodat niet direct duidelijk is dat zij bij een bedrijf werken waar iets te halen valt.

Desondanks kan er altijd iets gebeuren. Dan is het de vraag: bent u (financieel) in staat en voldoende voorbereid om dat zelf regelen, of heeft u daar ondersteuning bij nodig? Kent u het land voldoende, spreekt u de taal? Welke risico’s kunt u zelf dragen en welke dekt u af met een verzekering? Wilt u kunnen rekenen op praktische hulp, zoals bij onderhandeling met gijzelnemers bij een ontvoering of ingeval van medische repatriëring van een werknemer? Op die momenten is diepgaande kennis van de omstandigheden van groot belang voor een goede afloop.

Veilig weg, veilig thuis

Als werkgever heeft u de zorgplicht om er alles aan te doen om uw werknemers veilig naar het buitenland te sturen en veilig terug te laten keren. Concordia de Keizer helpt u daarbij. We maken een inventarisatie van de risico’s, we laten zien hoe u – heel praktisch – uw kwetsbaarheid kunt verkleinen en hoe u de juiste balans vindt tussen wat u zelf kunt doen en tegen welke hulp u zich het beste kunt verzekeren. Heeft u vragen of wilt u meer weten? Neem contact op met onze expert Paul Speijer. Hij is telefonisch bereikbaar op 010 440 26 08 of per mail via paul.speijer@concordiadekeizer.nl.

Op de hoogte blijven?

Altijd op de hoogte blijven van de risico's in uw sector? Meld u aan voor onze nieuwsbrief.

Paul Speijer
Manager Marine


Top