Nieuws

Veilig op zakenreis tijdens de coronacrisis, kan dat nog?

Als gevolg van het coronavirus nemen verschillende overheden maatregelen, zoals een inreisverbod of inperking van de bewegingsvrijheid. Deze maatregelen hebben ook impact op zakenreizen. Daarnaast is de hulpverlening op uw zakenreisverzekering beperkt omdat ook alarmcentrales nu niet hun gebruikelijke diensten kunnen verlenen, onder andere omdat mensen niet gerepatrieerd kunnen worden en ziekenhuizen niet beschikbaar zijn.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert over de veiligheid in andere landen en hanteert daarvoor een classificatie, weergegeven in vier kleuren. Ondanks dat reizigers in het buitenland momenteel niet overal grote gezondheidsrisico’s lopen, adviseert het ministerie om geen, of alleen noodzakelijke reizen te ondernemen. Dit besluit is genomen omdat er zoveel landen zijn die een inreisverbod hebben afgekondigd of de bewegingsvrijheid voor burgers sterk aan banden hebben gelegd, dat het beter is voor Nederlanders om helemaal niet meer de grens over te gaan tot de kust weer veilig is.

Duty of Care

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving, ook tijdens een zakenreis. Wilt u een medewerker naar het buitenland sturen, beoordeel dan goed of een reis echt noodzakelijk is en of de juiste maatregelen kunnen worden genomen. Houd ook rekening met individuele maatregelen waardoor een reis langer kan duren. Omdat overheden snel nieuwe maatregelen kunnen treffen, is het risico aanwezig dat uw medewerker strandt op een bepaalde locatie.

Zakenreisverzekering

Deze pandemie heeft vanzelfsprekend ook veel invloed op de zakenreisverzekering. Verzekeringen zijn overeenkomsten op basis van een onzeker voorval. Nu de hele wereld minimaal code oranje heeft, kunnen gebeurtenissen als gevolg van het coronavirus niet meer als een onzeker voorval bestempeld worden.

Dit heeft dus direct gevolgen voor de dekking. Het moment van boeken van de reis is een belangrijk gegeven om te kunnen bepalen of een claim, die betrekking heeft op het coronavirus, is gedekt. Als de reiziger – voorafgaand aan het boeken van een reis – redelijkerwijs had kunnen weten dat de eindbestemming in een risicogebied is gelegen, dan wordt dat beschouwd als een ‘bekende gebeurtenis’ en is er geen dekking. Ook als iemand afreist naar een gebied waar het coronavirus heerst, is er sprake van een ‘bekende gebeurtenis’. De reiziger heeft immers bewust het risico genomen.

Noodzakelijke reis

Is het toch noodzakelijk om te reizen, dan vindt u op de IATA website de meest recente toegangsvereisten: IATA Travel Centre.

Onze partner Proximities heeft een overzicht gemaakt van de landen die een inreisverbod hebben ingesteld. Als een land een inreisverbod heeft ingesteld voor reizigers uit Nederland, dan geldt dit vaak voor alle Schengenlanden.

Wanneer weer door?

Veel bedrijven kijken er reikhalzend naar uit om weer te kunnen reizen en zo zakelijke contacten te hernieuwen of bestaande contacten te bestendigen. We verwachten dat op den duur de reisrestricties minder streng zullen worden. De mate waarin het coronavirus succesvol wordt bestreden, zal bepalend zijn voor hoe lang de beperkingen nog van kracht zullen zijn. Realiseer u daarnaast ook dat er in veel landen met minder overheidssteun ook sociale onlusten zijn geweest.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen over een specifieke reis die noodzakelijkerwijs gemaakt moet worden of zijn uw collega’s gestrand in een land? Onze experts staan voor u klaar en zijn te bereiken via telefoonnummer 010 251 12 51.

Al onze artikelen en berichten over het coronavirus en de gevolgen voor uw bedrijf en uw personeel vindt u hier:

Corona Dossier
Paul Speijer
Manager Marine


Top