Nieuws

Vertrouwen komt te voet en gaat te paard

Vertrouwen is een groot goed, ook in de Transport & Logistieke sector. Het oud-Nederlandse spreekwoord lijkt hopeloos ouderwets in een sector waar autonome voertuigen binnenkort de wegen zullen domineren. Toch wordt vertrouwen óók in deze sector slechts langzaam gewonnen en valt door één cyberincident te verspelen.

Mening klanttevredenheid Blauw Research Concordia de Keizer

Bedrijven willen meer dan ooit een sterke reputatie. Maar als ze te maken krijgen met een cyberincident, dan kan die snel kelderen. Social media vergroten de impact van een dergelijk incident aanzienlijk, waardoor bedrijven alleen maar kwetsbaarder worden voor dit risico. Als het vertrouwen is geschaad, dan kan het heel lang duren voordat het vertrouwen teruggewonnen is.

Een gewild target

Elk bedrijf kan geconfronteerd worden met een cyberincident. Toch hebben cyberincidenten een vlucht genomen in de Transport & Logistieke sector. Waarom deze sector? In deze sector is sprake van een hoge mate van uitwisseling van gevoelige informatie, zeker ook binnen de supply chain. Daarnaast zijn er geavanceerde warehouse-en transportmanagementsystemen in gebruik. Valt een belangrijk onderdeel van de keten uit door een cyberincident dan kan dit grote financiële consequenties hebben.

Voorkom dat uw cyberincident nieuws wordt

Bij cyberincidenten moet je er volgens experts op het gebied van bedrijfs-continuiteit voor zorgen dat het incident geen krantenkop wordt. Maar hoe voorkom je als bedrijf die slachtoffer wordt van een ICT-uitval of een cyberaanval dat in je in het nieuws komt? En wat kan je eraan doen om het inkomstenverlies tot een minimum te beperken?

Eerste 48 uur cruciaal

De omvang van de schade voor het bedrijf wordt bepaald door de manier waarop een bedrijf de eerste 48 uur na een cyberincident reageert. Naast cyber IT-specialisten en juridisch adviseurs heb je als bedrijf ook behoefte aan adviseurs die potentiële negatieve gevolgen of reputatieschade helpen te beperken of te voorkomen. Maar waar vind je als bedrijf zo’n team die je bijstaat wanneer een incident plaatsvindt?

Meer informatie

Een cyberverzekering zorgt ervoor dat naast vergoeding van schade bedrijven de activiteiten snel weer kunnen hervatten, ondersteunt bedrijven op PR-vlak en leidt bedrijven weer naar rustiger vaarwater. Wilt u weten hoe? Bekijk hier onze speciale cyberpagina of bel Annet Govaert, onze cyberspecialist via 010 251 12 46.


Sr. Specialist Cyber & Aansprakelijkheid


lees meer >

Top