Nieuws

Waardeoverdracht: ‘gratis’ extra pensioen voor de werknemer

Veel mensen die van baan veranderen, besluiten om hun opgebouwde pensioenaanspraken mee te nemen naar de pensioenuitvoerder van hun nieuwe werkgever omdat zij het handig vinden om hun pensioenaanspraken bij één pensioenuitvoerder te hebben. Maar door op het juiste moment de waardeoverdracht uit te laten voeren, kunt u aanzienlijk meer pensioen krijgen.

Waardeoverdracht pensioen Concordia de Keizer
Hoe zat het ook alweer?

Wie vóór 2015 zijn pensioen wilde overhevelen van de ene pensioenuitvoerder naar de andere, was gebonden aan een termijn van zes maanden voor het aanvragen van een wettelijke waardeoverdracht. De waardeoverdracht werd bij wisseling van werkgever altijd berekend op de datum van aanvang van deelname in de nieuwe pensioenregeling. Dat is niet langer zo. Bent u na 2015 van werkgever veranderd, dan kunt u zelf bepalen wanneer u de waardeoverdracht wilt laten uitvoeren. En daar kunt u een aantrekkelijk voordeel mee behalen.

Hier zit de extra

Waarom is het zo interessant om zelf het moment van overdracht te kiezen? Omdat de overdrachtswaarde (de waarde die nodig is om uw tot dan toe opgebouwde pensioenaanspraak te kunnen garanderen) per jaar kan verschillen. De overdrachtswaarde wordt namelijk berekend volgens een rekenrente die ieder jaar opnieuw wordt vastgesteld door de minister. Het kan zo zijn dat de overdrachtswaarde hoger uitvalt dan de werkelijk opgebouwde waarde van uw pensioen (de afkoopwaarde). Dat is gunstig, want u krijgt het verschil dan gewoon cadeau! Het verschil tussen de afkoopwaarde en de overdrachtswaarde is voor rekening van uw oude werkgever.

Een rekenvoorbeeld

Stel, u wisselde in 2014 van baan en u had een ouderdomspensioen van €4.000 bij uw oude werkgever. De afkoopwaarde hiervan bedroeg €26.904. Op basis van de rekenrente kwam de benodigde overdrachtswaarde echter uit op €31.065. Dat leverde u een pensioenvoordeel op van ruim €4.000! Uw oude werkgever moest het verschil bijbetalen.

Plannen van de waardeoverdracht vanaf 2015

De rekenrente wordt op 1 oktober vastgesteld voor het volgende jaar. Hoe lager de rekenrente, hoe hoger de overdrachtswaarde van uw pensioen. Onderstaande tabel* geeft het effect weer van verschillende rekenrentes. In de laatste kolom ziet u dat het plannen van het moment van waardeoverdracht loont. Een hoge overdrachtswaarde kan het ook interessant maken om over te stappen van een uitkeringsovereenkomst naar een premieovereenkomst.

*) De oude en de nieuwe pensioenregeling zijn beide uitkeringsovereenkomsten (middelloon of eindloonregelingen)

Conclusie

Per jaar komen ongeveer 300.000 werknemers voor waardeoverdracht in aanmerking. Slechts 115.000 hiervan kiezen voor waardeoverdracht. Een gemiste kans! Een waardeoverdracht op het juiste moment heeft immers invloed op de hoogte van uw pensioen en kan u een mooie financiële extra opleveren. Uw pensioenadviseur kan u helpen bij het maken van de juiste keuze voor dat moment.

Ook voor werkgevers is de waardeoverdracht van pensioen een punt van aandacht. Zij lopen immers een onvoorzien risico naar de toekomst toe om voor werknemers die al lang uit dienst zijn, alsnog bij te moeten betalen. Meer weten over waardeoverdracht? Bekijk hier onze Q&A.


Accountdirector Pensioen


lees meer >

Top