Nieuws

Waardeoverdracht van pensioen: alles lekker makkelijk in één potje?

“Alles lekker makkelijk in één pensioenpotje”. Dit horen wij vaak als we het onderwerp waardeoverdracht van het pensioen met werknemers bespreken. Men heeft hier vaak geen tot weinig kennis over. En dat is logisch, want pensioen is een lastig onderwerp en voor velen een ver-van-mijn-bed-show. Daar komt nog bij dat het pensioenbewustzijn van veel mensen erg laag is. Men heeft vaak geen idee hoeveel pensioen is opgebouwd en wat dit waard is op pensioendatum.

Zodra een werknemer van dienstverband wisselt, wordt het pensioen bij de oude werkgever stopgezet en gaat de werknemer doorgaans bij de nieuwe werkgever pensioen opbouwen. Op dat moment heeft de werknemer de keuze om het opgebouwde pensioen van de oude werkgever – en zelfs van pensioenpotjes opgebouwd via nóg oudere dienstverbanden – over te hevelen naar de nieuwe pensioenuitvoerder. Het overdragen van pensioen is een wettelijk recht voor de werknemer. U mag dit als werkgever dus niet weigeren.

Waardeoverdracht wel of niet handig?

Daar waar in eerste instantie het samenvoegen van pensioen een goede keuze lijkt, blijken er vele factoren te spelen die het maken van deze keuze beïnvloeden. Zo lijkt het in eerste instantie vanuit het oogpunt van gemak en overzicht logisch om zoveel mogelijk pensioenen samen te voegen bij één pensioenuitvoerder. Een lager pensioenresultaat op de pensioenleeftijd kan dan echter het gevolg zijn. Enig inzicht in de materie en de gevolgen van een keuze bij de overweging van waardeoverdracht is dus wel op zijn plaats.

In onderstaand whitepaper leest u alles over de momenten waarop waardeoverdracht aangevraagd kan worden, of dit wel zo handig is en wat de gevolgen voor u als (ex-)werkgever kunnen zijn.

Download whitepaper

Meer informatie

Onze pensioenadviseurs hebben jarenlange ervaring in het begeleiden van medewerkers bij het maken van dit soort keuzes. Wij staan u hier graag in bij. U kunt contact opnemen met een van onze experts via telefoonnummer 010 251 12 51.


Accountdirector Pensioen


lees meer >

Top