Nieuws

Wat is er gedekt op uw brand- en bedrijfsschadeverzekering?

De maatregelen met betrekking tot het beperken van de verspreiding van het coronavirus hebben grote impact op onze maatschappij. En waarschijnlijk raakt het ook uw bedrijfsvoering. Wij krijgen veel vragen over de dekking van de brand- en bedrijfsschadeverzekering. Op een aantal veelgestelde vragen, leest u hieronder de antwoorden.

Dekking uitgebreide gevarendekking

Een brand- en bedrijfsschadeverzekering dekt materiële schade aan uw verzekerde zaken en de daaruit volgende bedrijfsschade. Voor een gedekte claim is dus een gedekte materiële schade nodig die bedrijfsschade, dan wel het maken van extra kosten om de bedrijfsschade te beperken, tot gevolg heeft. In geval van een uitgebreide gevarenverzekering betreft de dekking een aantal met name genoemde gevaren. Denk hierbij aan brand, storm, inbraak enz. De uitbraak van een virus als corona is geen genoemd gedekt evenement, dus is er geen dekking op deze verzekering.

Dekking All Risks polis

In het geval van een All Risks polis is het uitgangspunt dat een materiële schade en daarmee de daaruit volgende bedrijfsschade is gedekt, tenzij uitgesloten. De in de polis opgenomen lijst met uitsluitingen bepaalt dan of er sprake is van dekking. In het merendeel van de All Risks polissen is echter de uitsluiting opgenomen dat verlies of schade door onder andere virussen is uitgesloten. In de regel is op deze polissen dan ook geen dekking voor schade door het coronavirus. Enige uitzondering zijn wellicht speciale maatwerkproducten t.b.v. bijvoorbeeld de zorgsector of specifiek opgenomen clausules.

Aandachtspunt voorraden

Door aangescherpte maatregelen vanuit de overheid, bijvoorbeeld door een beperking op de uitlevering, kunnen voorraden oplopen. Ook zullen in sommige sectoren voorraden sterk fluctueren vanwege een grote vraag naar bepaalde producten. Een bijzonder aandachtspunt daarbij is dat in geval van gesprinklerde magazijnen, de sprinklercapaciteit normaliter berekend is op een maximale stapelhoogte. Wordt die, door oplopen van de gebruikelijke voorraad, overschreden? Dan heeft dit direct gevolgen voor de betrouwbaarheid en de werking van de sprinkler. En dus mogelijk consequenties voor dekking, capaciteit en premie van uw brandverzekering.

Wijziging of ‘lock down’? Zorg voor juiste dekking van uw risico’s

Vergeet ons niet over eventuele wijzigingen te informeren, zodat we er samen voor kunnen zorgen dat uw risico’s op een goede manier afgedekt blijven. Mocht het onverhoopt tot een ‘lock down’ (volledige sluiting van uw bedrijf) komen, dan is het ook van belang ons te informeren. Voor sommige branches (denk aan juweliers) zal dan opnieuw naar de beveiligingsadviezen worden gekeken.

Heeft u vragen?

Heeft u hier vragen over? Onze experts staan voor u klaar en zijn te bereiken via telefoonnummer 010 251 12 51.

Al onze artikelen en berichten over het coronavirus en de gevolgen voor uw bedrijf en uw personeel vindt u hier:

Corona Dossier
Ans Kievits
Manager Brand


Top