Nieuws

Wat is het verschil tussen het eigen risico en de eigen bijdrage?

U wilt als ‘goed werkgever’ zaken goed regelen voor uw medewerkers. Misschien heeft u daarom voor uw medewerkers een collectieve zorgverzekering geregeld. Hierdoor moet u misschien regelmatig vragen van werknemers beantwoorden, want ú heeft het tenslotte geregeld. Wij maken het u graag zo makkelijk mogelijk en zetten regelmatig zaken op een rij. In dit bericht staat het verschil tussen het eigen risico en de eigen bijdrage centraal.

Onderstaande tekst kunt u gebruiken om te delen met uw medewerkers bijvoorbeeld via intranet.

Wat is het verschil tussen het eigen risico en de eigen bijdrage?

Krijgt u zorg uit de basisverzekering, dan betaalt iedereen van 18 jaar of ouder een deel (verplicht eigen risico) van de zorgkosten zelf. Elk jaar opnieuw bepaalt de overheid de hoogte hiervan. In 2018 is het verplicht eigen risico € 385.

Waarvoor dient eigen risico?

Het eigen risico is in het leven geroepen om de kosten van zorg laag te houden. Er zijn twee redenen waarom het eigen risico ervoor zorgt dat de zogenaamde schadelast voor zorgverzekeraars lager is.

Mensen die zorgkosten maken, betalen eerst een deel zelf. Alleen het deel van de rekening dat overblijft moet de zorgverzekeraar vergoeden.
Mensen maken minder snel (onnodig) gebruik van zorg, omdat ze een deel zelf moeten betalen.
Het eigen risico zorgt voor lagere premies voor de zorgverzekering. Zou het eigen risico wegvallen, dan gaat de premie automatisch omhoog.

Geldt het verplicht eigen risico altijd?

Het verplicht eigen risico hoef je niet altijd te betalen. Sommige zorgkosten zijn uitgezonderd. Dit omdat de overheid wil voorkomen dat je zorg gaat mijden vanwege het eigen risico. De volgende soorten zorg vallen niet onder het eigen risico en worden volledig vergoed vanuit de basiszorgverzekering:

  • Huisartsenzorg;
  • Zorg voor kinderen tot 18 jaar;
  • Zorg die vergoed wordt vanuit een aanvullende zorgverzekering;
  • Verloskundige zorg en kraamzorg;
  • Bepaalde hulpmiddelen;
  • Nationale bevolkingsonderzoeken, zoals het onderzoek naar baarmoederhalskanker;
  • Griepprik voor risicogroepen, zoals ouderen.
  • Voor zorg die de basisverzekering niet vergoedt, betaal je nooit eigen risico. Dit geldt bijvoorbeeld voor zorgkosten die vergoed worden vanuit de aanvullende zorgverzekering.
Wat is het vrijwillig eigen risico?

Bovenop het verplicht eigen risico kan iedereen van 18 jaar en ouder kiezen voor een vrijwillig eigen risico. Van € 100, € 200, € 300, € 400 tot maximaal € 500. Hoe hoger het bedrag, hoe lager uw premie. Net als bij het verplicht eigen risico, betaalt u het vrijwillig eigen risico zelf voordat u kosten vergoed krijgt uit de basisverzekering.

Voor welke zorg betaalt u geen eigen risico?

Sommige zorg is vrij van het verplicht en vrijwillig eigen risico. In de meeste gevallen ontvangt u geen rekening voor de onderstaande vergoedingen uit de basisverzekering:

Bezoek aan de huisarts en huisartsenpost (wel eigen risico bij behandelingen of onderzoeken die de huisarts uitbesteedt, zoals laboratorium onderzoeken);
Hulpmiddelen in bruikleen;
Verpleging en verzorging in uw eigen omgeving (wijkverpleging);
Ketenzorg via de huisarts.
Eigen bijdrage

Voor sommige zorg uit de basis- (en soms ook aanvullende) verzekering betaalt u, mogelijk naast een wettelijk eigen risico, ook een wettelijk eigen bijdrage. Bijvoorbeeld voor hoortoestellen, gebitsprotheses of bij bepaalde medicatie. De overheid stelt de hoogte van deze eigen bijdragen (jaarlijks) vast.

Verschillen eigen bijdrage en eigen risico op een rij

Eigen bijdrage is dus iets anders dan eigen risico. Hieronder vindt u de verschillen tussen eigen bijdrage en eigen risico.

Eigen bijdrage
Eigen risico
Geldt voor alle leeftijden.
Geldt alleen vanaf 18 jaar.
U kunt een eigen bijdrage betalen voor zowel zorg uit de basis- als uit de aanvullende verzekering.
Eigen risico betaalt u alleen voor zorg uit de basisverzekering.
Sommige aanvullende verzekeringen geven een vergoeding voor de eigen bijdrage.
U krijgt geen vergoeding voor het eigen risico.
Afhankelijk van de zorg geldt soms een maximumbedrag aan eigen bijdrage,maar soms ook niet.
Geldt elk jaar een maximumbedrag.

Meer informatie

Heeft u nog geen collectieve zorgverzekering voor uw medewerkers geregeld? Voor ieder bedrijf, ongeacht de grootte, hebben we een aantrekkelijke collectieve zorgverzekering voor uw medewerkers. Het kost u als werkgever niets maar u voegt wel een mooie secundaire arbeidsvoorwaarde aan uw totale arbeidsvoorwaardenpakket toe. Wilt u hierover meer weten? Neem dan contant op met onze consultant Zorg & Inkomen Edwin Willemsen.


Consultant Sociale Zekerheid


lees meer >

Top