Nieuws

Wees alert op export controls en sanctiewetgeving

Nederland is een exportland. Toch mag u niet zomaar alles naar ieder land uitvoeren: in het kader van de internationale vrede en veiligheid zijn verschillende export controls en sanctiewetgeving van kracht. Het is belangrijk om hier goed van op de hoogte te zijn én om hiernaar te handelen, want straffen onder de Wet Economische Delicten kunnen flink oplopen.

Export excportsancties control sanctiewetgeving Concordia de Keizer
Veiligheid voorop

Het doel van internationale beperkende maatregelen is met name het willen veranderen of moeilijker maken van ongewenst gedrag van landen, organisaties of personen. Bijvoorbeeld om landen te verhinderen dat zij aan bepaalde kennis of technologie kunnen komen. Export controls en sanctiewetgeving kunnen van toepassing zijn vanwege de bestemming van uw producten (denk aan landen als Iran of Noord-Korea), vanwege de eindgebruiker of het eindgebruik van de goederen (die bijvoorbeeld gelieerd zijn aan kernwapenprogramma’s) en vanwege de kenmerken van een product (omdat ze geclassificeerd zijn als militaire goederen of goederen die voor tweeërlei gebruik geschikt zijn; zo wordt chloor bijvoorbeeld veel gebruikt in industriële toepassingen maar kan ook als grondstof dienen voor chemische wapens).

‘Zwarte lijsten’

Zowel de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, de Verenigde Staten als de Europese Unie kunnen de sanctie maatregelen opleggen. Mag u dan helemaal niets uitvoeren naar landen, organisaties of personen die op hun ‘zwarte lijsten’ staan? Als het gaat om export controls mag u in sommige gevallen wel exporteren, mits u over een exportvergunning beschikt. Heeft u die niet, dan overtreedt u mogelijk de Wet Economische Delicten. Hoge boetes en zelfs celstraffen kunnen dan het gevolg zijn. Bij export van goederen is het dus goed om te weten waar u zaken doet en met wie. Zijn er export controls of sanctiewetgeving van toepassing en zo ja, is er dan sprake van een verbod of van een beperking?

Het belang van due diligence

In deze context staan met name twee aspecten centraal: weet u wie uw klant is en zorg dat u voldoende due diligence maatregelen heeft genomen. Hiervoor zult u continu kritisch de risico’s moeten beoordelen die samenhangen met de bestemming, de eindgebruiker / het eindgebruik en de kenmerken van het product of de dienst die u uitvoert, zodat u de ‘rode vlaggen’ tijdig signaleert en daarnaar kunt handelen. Hoe u omgaat met uw due diligence, speelt ook een belangrijke rol als het aankomt op disputen omtrent de vraag of uw product of dienst wel of niet onder internationale beperkende maatregelen valt.

Bijblijven!

De geopolitieke situatie verandert voortdurend en op de hoogte blijven van de geldende wet- en regelgeving is dan ook van groot belang voor een goed export compliance programma. Concordia de Keizer adviseert u hier graag over. Neem hiervoor contact op met Paul Speijer, via telefoonnummer 010 440 26 08 of per mail via paul.speijer@concordiadekeizer.nl

De inhoud van dit artikel is tot stand gekomen naar aanleiding van het seminar dat Concordia de Keizer organiseerde over douanerecht in samenwerking met Kneppelhout & Korthals Advocaten’

 


Paul Speijer
Manager Marine


Top