Nieuws

Als expediteur werken voor Duitse opdrachtgevers: welke voorwaarden hanteert u?

Als expediteur (of logistiek dienstverlener) kunt u van alles regelen rond het vervoer van de goederen van uw klanten. Van het opstellen van contracten en vrachtbrieven, tot aan het aanvragen van vergunningen en het doen van de douaneaangifte. Voor Nederlandse opdrachtgevers doet u dat onder de Nederlandse expeditievoorwaarden, de zogeheten FENEX-voorwaarden. Wilt u voor Duitse opdrachtgevers de Allgemeine Deutsche Spediteurbedingungen 2017 (ADSp 2017) hanteren, let dan goed op de verschillen.

voorwaarden FENEX ADSp 2017
‘Spediteur’ of vervoerder?

In de FENEX-voorwaarden staat dat u als logistiek dienstverlener handelt voor rekening en risico van uw klant, dat u niet aansprakelijk bent voor enige schade en slechts beperkt aansprakelijk bent voor eventuele fouten. Op het eerste gezicht lijken de ADSp 2017 sterk op de FENEX-voorwaarden. Toch zijn er verschillen. De basis hiervan ligt in het feit dat de ADSp 2017 u als ‘Spediteur’ vaker beschouwt als een vervoerder. En dat heeft gevolgen voor de aansprakelijkheid die u heeft volgens de ADSp 2017.

Verschil in aansprakelijkheidslimieten

Onder de ADSp 2017 is uw aansprakelijkheid als ‘Spediteur’ bij vervoer beperkt tot 8.33 SDR per kilo (de wettelijke limiet volgens het Duitse nationale vervoersrecht), of tot 2 SDR per kg bij multimodaal transport met traject over zee. Verder is de aansprakelijkheid gemaximeerd tot EUR 1.250.000,00 per schadegeval of 2 SDR per kg (net welke hoger is). Gaat het om opslag en andere logistieke werkzaamheden, dan kent uw aansprakelijkheid ook een limiet van 8.33 SDR per kilo. Bij opslag geldt een maximum van EUR 35.000,00 per schadegeval, bij manco na inventarisatie van voorraad geldt een maximum EUR 70.000,00 per jaar. Ontstaan er meerdere claims uit één schadegebeurtenis, dan schrijft de ADSp 2017 een maximale totale aansprakelijkheid voor van EUR 2.500.000,00. Ter vergelijking: onder de FENEX-voorwaarden is uw aansprakelijkheid beperkt tot 4 SDR per kg beschadigd, in waarde verminderd of verloren gegaan brutogewicht. De aansprakelijkheid is in alle gevallen beperkt tot 10.000 SDR per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met één en dezelfde schade-oorzaak.

Verzekeren verplicht

Om een beroep te kunnen doen op de aansprakelijkheidslimieten, bent u als ‘Spediteur’ verplicht om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten die tenminste deze limieten dekt. U moet hiervan een bewijs kunnen laten zien aan uw opdrachtgevers. Zorg dat u deze verzekering tijdig regelt om problemen te voorkomen.  

Let goed op preventie!

Om de bovengenoemde aansprakelijkheidslimieten te laten gelden, wordt ook van u verwacht dat u de nodige preventiemaatregelen treft om de kans op schade zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan beveiligingsmaatregelen tegen diefstal, toegangscontroles en controleprocedures bij op- en overslag. Doet u dat niet en wordt u opzet of grove nalatigheid van uw kant verweten bij een schade, dan bestaat de mogelijkheid dat u een beroep op de aansprakelijkheidslimieten wordt ontzegd en kunt u aansprakelijk worden gehouden voor de volledige schade. Dit impliceert een serieus risico. Houd hier dus rekening mee als u de ADSp 2017 hanteert.

Meer weten?

Vragen over FENEX-voorwaarden of ADSp 2017? Neem contact op met onze specialist Marine Tessa van den Heuvel via telefoonnummer 010 – 44 02 886. Zij helpt u graag verder.

Op de hoogte blijven?

Altijd op de hoogte blijven van de risico's in uw sector? Meld u aan voor onze nieuwsbrief.

 

 


Tessa van den Heuvel
Sr. Specialist Marine


Top