Nieuws

Wet WIEG en de impact op pensioen

Het toepasselijke ‘WIEG’ staat voor Wet Invoering Extra Geboorteverlof. Deze wet is ingevoerd om het geboorteverlof voor partners uit te breiden. Dit geeft uw werknemer de mogelijkheid om meer tijd door te brengen met het pasgeboren kindje. Voorheen had een werknemer, na de bevalling van de partner, recht op betaald geboorteverlof van eenmaal het aantal werkuren per week. Sinds 1 juli 2020 is de Wet WIEG volledig ingevoerd en kan uw werknemer bij de geboorte van een kind op of na deze datum vijf weken aanvullend geboorteverlof opnemen. Dit kan echter gevolgen hebben voor het pensioen van de medewerker. En ook op u als werkgever heeft dit mogelijk impact.

Wet Wieg en de impact op pensioen
Factsheet Wet WIEG

In onderstaande factsheet leest u alles over de mogelijke opties en de consequenties voor zowel u als werkgever als voor de werknemer.

Download factsheet

Meer informatie

De eerste aanvragen voor aanvullend geboorteverlof zijn reeds gedaan. Het is aan te raden na te denken over de best passende optie voor uw organisatie en deze op een gedegen manier vast te leggen, zodat deze keuze voor eenieder duidelijk en uitvoerbaar is. Belangrijk hierbij is tijdig overleg met de verzekeraar om af te stemmen dat de gekozen optie ook past binnen het beleid van de verzekeraar. Onze experts helpen u daar graag bij. U kunt contact opnemen met een van onze experts via telefoonnummer 010 251 12 51.


Accountdirector Pensioen


lees meer >

Top