Nieuws

Wie is wie in ondernemend Nederland? Alles over het UBO-register

Bedrijfseigenaren die zich verschuilen achter juridische entiteiten: dat is binnenkort niet meer mogelijk. Want vanaf 27 september zijn organisaties verplicht om hun eigenaren of de personen die zeggenschap hebben, ofwel hun Ultimate Beneficial Owners (UBO's), in te schrijven in het zogeheten UBO-register. Maar hoe zit het nou met dit register?

Het UBO-register is een uitvloeisel van de (gewijzigde) vierde Europese anti-witwasrichtlijn. Deze schrijft voor dat alle EU-lidstaten een UBO-register moeten hebben. Door inzichtelijk te maken wie het voor het zeggen heeft binnen juridische entiteiten, wil men gebruik van het financiële stelsel voor financieel-economische criminaliteit tegengaan. Denk hierbij aan witwaspraktijken, corruptie, fraude en terrorismefinanciering. In Nederland maakt het UBO-register deel uit van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK).

Weet met wie u zakendoet

Het UBO-register is niet alleen interessant voor criminaliteitsbestrijders. Ook als ondernemer kunt u er profijt van hebben: u kunt straks via de KvK eenvoudig achterhalen met wie u zakendoet. Althans, zolang het gaat om een organisatie die in Nederland is opgericht. UBO’s van buitenlandse ondernemingen vindt u niet terug in het register. Voor hen geldt de regelgeving in het land waar zij zijn opgericht.

Het manco van het register

Het bekendmaken van UBO’s is overigens niet nieuw. De overheid verplicht banken en verzekeraars al jaren om cliëntenonderzoek te doen om witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen. Organisaties die een bankrekening willen openen of een verzekering willen afsluiten, zijn daarom verplicht om deze gegevens te verstrekken. Het was aan de banken en verzekeraars om hier achteraan te gaan. U zou verwachten dat het openbaar toegankelijke UBO-register voor administratieve lastenverlichting zorgt. Maar dat is helaas niet het geval, want banken en verzekeraars krijgen geen volledige toegang tot het UBO-register. U zult bij deze instanties dus nog steeds zelf uw UBO-gegevens aan moeten leveren. Een gemiste kans, vinden wij.

Wanneer is iemand UBO?

De UBO (de ‘uiteindelijke belanghebbende’) is de persoon die de uiteindelijke eigenaar is of de uiteindelijke zeggenschap heeft over een onderneming, stichting of vereniging. Bij een bv of nv bijvoorbeeld gaat het om:

 • personen met meer dan 25 procent van de aandelen;
 • personen met meer dan 25 procent van de stemrechten;
 • personen die de feitelijke zeggenschap over de onderneming hebben.
Wel of geen registratieplicht

De UBO-registratieplicht geldt voor de volgende organisaties:

 • (niet-beursgenoteerde) bv’s en nv’s;
 • overige rechtspersonen: stichtingen, UBO-plichtige verenigingen, onderlinge waarborgmaatschappijen en coöperaties;
 • personenvennootschappen: maatschappen, vennootschappen onder firma, en commanditaire vennootschappen;
 • rederijen;
 • Europese naamloze vennootschappen (SEs);
 • Europese coöperatieve vennootschappen (SCEs);
 • Europees economisch samenwerkingsverbanden;
 • kerkgenootschappen.

De volgende groepen hebben geen registratieplicht:

 • beursgenoteerde vennootschappen;
 • eenmanszaken;
 • publiekrechtelijke rechtspersonen;
 • verenigingen van eigenaars;
 • enkele historische rechtspersonen.
Hoe zit het met de privacy?

Het register voldoet aan de eisen voor gegevensbescherming en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Een deel van de gegevens is voor iedereen toegankelijk. Dat betreft de naam, geboortedatum en nationaliteit van de UBO, het land waar hij of zij woont en het economisch belang dat deze persoon heeft in een organisatie. Het adres is dus niet bekend. Een ander deel van de UBO-gegevens zijn niet openbaar. Deze kunnen uitsluitend worden ingezien door bevoegde autoriteiten (zoals het Openbaar Ministerie). Zij gebruiken deze gegevens om onderzoek te doen naar het gebruik van het financiële stelsel voor witwaspraktijken en terrorismefinanciering.

Wacht niet te lang met inschrijven

Vanaf 27 september 2020 kunnen organisaties hun UBO’s inschrijven. Dit kan online, via een formulier (post) of via de notaris. Hier zijn geen kosten aan verbonden. U heeft hier 18 maanden de tijd voor, dus tot 27 maart 2022. Toch adviseren wij u om niet te lang te wachten met inschrijven. Want mocht u het onverhoopt vergeten, dan kan dat u duur komen te staan: het niet naleven van de inschrijfplicht wordt namelijk aangemerkt als een economisch delict. En u zit waarschijnlijk niet te wachten op een gevangenisstraf, taakstraf of geldboete. U bent er overigens zelf verantwoordelijk voor dat de gegevens in het register blijven kloppen.


Klaudia den Ouden
Directeur Broking & Claims


Top