Nieuws

Zo continueren wij tijdens de coronacrisis onze dienstverlening

We verkeren in een onzekere periode waarin we gezamenlijk de uitdaging en verantwoordelijkheid hebben om gezond te blijven en verdere verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen. Daarom volgt Concordia de Keizer de richtlijnen en aanbevelingen van het RIVM en het Ministerie van Volksgezondheid. Hoe wij dat doen leest u hieronder.

Please read how we continue our services in English at the bottom of this page.

Medewerkers werkzaam vanuit huis en bereikbaar

Onze medewerkers werken de komende periode zoveel mogelijk vanuit huis. Onze dienstverlening gaat echter gewoon door. Wij zijn zowel telefonisch als per e-mail bereikbaar. Wel beperken we fysieke afspraken tot het strikt noodzakelijke. Hebben wij een afspraak met u? Dan nemen we op korte termijn contact met u op om te bespreken hoe we deze kunnen opvolgen, bijvoorbeeld telefonisch of via een webcall.

Zo waarborgen wij de continuïteit van onze dienstverlening aan u
 • Onze medewerkers werken zoveel mogelijk vanuit huis en volgen de richtlijnen en aanbevelingen van het RIVM en het Ministerie van Volksgezondheid.
 • Wij zijn bereikbaar via de gebruikelijke telefoonnummers en e-mailadressen. Het kan echter zijn dat u soms iets langer moet wachten voordat u een medewerker aan de telefoon krijgt.
 • Is een medewerker niet bereikbaar via het bij u bekende telefoonummer of e-mailadres? Stuur dan een e-mail naar algemeen@concordiadekeizer.nl. Vermeld daarin naast de persoon met wie u contact op wilt nemen ook uw vraag. Wij zorgen er vervolgens voor dat er zo spoedig mogelijk contact met u wordt opgenomen.
 • Wij beperken fysieke afspraken tot alleen de hoogst noodzakelijke. We kunnen natuurlijk wel met u afspreken via bijvoorbeeld telefoon of webcall.
 • Ons kantoor is alleen open voor noodzakelijk bezoek.
 • Fysieke interne bijeenkomsten vinden niet meer plaats; deze worden vervangen door (conference) calls.
We moeten het samen doen

Wij zijn goed voorbereid en treffen alle maatregelen in het belang van medewerkers, relaties, leveranciers en de maatschappij om onze dienstverlening binnen de mogelijkheden uit te voeren. Mocht onze dienstverlening toch geraakt worden door deze bijzondere omstandigheden, dan vragen wij hiervoor uw begrip.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen over de risico’s voor uw organisatie of over mogelijke verzekeringsdekkingen? Onze experts staan voor u klaar en zijn te bereiken via telefoonnummer 010 251 12 51.

This is how we are committed to continue our services during the Coronacrisis.

In this rapidly changing situation we have a joint and challenging responsibility to keep our employees, their families and our clients safe and help to prevent the further spreading of the coronavirus. Therefore Concordia de Keizer abides by the recommendations and guidelines set by the RIVM and the Ministry of Health, Welfare and Sport.

Fully operational

In the upcoming period our employees will work remotely as much as possible. Our modern infrastructure guarantees a seamless continuation of our services. Our employees can be reached both by phone and by email. We will reduce the number of physical meetings to an absolute minimum. Do you have a meeting scheduled with one of our employees? We will contact you shortly to discuss the best way to find an alternative; by phone or by webcall?

This is how we guarantee the continuation of our services
 • our employees work remotely as much as possible and abide by the recommendations and guidelines of the RIVM and the Ministry of Health, Welfare and Sport.
 • We can be reached via the regular telephone numbers and email addresses. In some cases you may have to wait somewhat longer before you can reach one of our employees.
 • In case you can not reach one of our employees via the regular telephone number or email address, please send an email to algemeen@concordiadekeizer.nl. Please add the name of the employee you want to reach as well as a short description of your question. We will make sure that you will be contacted as soon as possible.
 • Physical meetings will be reduced to an absolute minimum. Scheduled meetings can take place either by phone or by webcall.
 • All internal physical meetings and events have been cancelled and will be done by webcalls.
 • Our offices are only open for essential visits.
Joint responsibility

We are well prepared and have taken measures in the interest of our employers, clients, suppliers and society. We will uphold the service quality and quick responsiveness you are used to. Nevertheless, we ask for your understanding if the communication or the handling of inquiries takes longer.

Any questions?

Do you have any inquiries about the risks for your organisation or about your insurance coverage? Our specialists are there to help you and can be reached at + 31(0)10 251 12 51.

Al onze artikelen en berichten over het coronavirus en de gevolgen voor uw bedrijf en uw personeel vindt u hier:

Corona Dossier
Willeke van de Weerd
Sales Manager


Top