Nieuws

Zo verhaalt u schade als gevolg van vuurwerk

Elk jaar vallen er weer (ernstige) vuurwerkslachtoffers tijdens de jaarwisseling. Soms door eigen schuld, maar ook vaak door (onzorgvuldig) handelen van anderen. Stel dat u slachtoffer bent van vuurwerkschade door toedoen van iemand anders, kunt u diegene dan daarvoor aansprakelijk stellen?

Letselschade door ondeugdelijk vuurwerk

Bij het afsteken van vuurwerk kan ernstig letsel ontstaan. Degene die (onzorgvuldig) vuurwerk afsteekt, loopt vaak zelf letsel op. Dit gebeurt onder andere wanneer vuurpijlen uit de hand of vanuit onverzwaarde flessen worden afgestoken. Ook rotjes die te laat worden weggegooid, zorgen voor behoorlijk wat slachtoffers. Voor het zelf veroorzaken van eigen letsel is uiteraard niemand aansprakelijk. Tenzij u te maken hebt met ondeugdelijk vuurwerk.

Wanneer er sprake is van ondeugdelijk vuurwerk, is het mogelijk de leverancier aansprakelijk te stellen. De leverancier is aansprakelijk voor het letsel dat de gebruiker van het vuurwerk heeft opgelopen, maar ook voor het letsel dat door omstanders wordt opgelopen.

Letselschade als gevolg van vuurwerk van anderen

Ook als omstander kun je slachtoffer worden van vuurwerk van anderen. In zo’n geval is het mogelijk de afsteker van het vuurwerk – of zijn aansprakelijkheidsverzekeraar – aansprakelijk te stellen wanneer die persoon onzorgvuldig heeft gehandeld. Hiervan is sprake als iemand de gebruiksaanwijzing niet goed opvolgt, het vuurwerk te dicht bij andere mensen afsteekt of illegaal vuurwerk afsteekt. De bewijslast hiervoor ligt echter bij u, het slachtoffer. U zult moeten bewijzen dat de veroorzaker onzorgvuldig gehandeld heeft. Dit kan onder andere met behulp van getuigen.

Materiële schade

Naast letselschade kan er ook materiele schade ontstaan als gevolg van de activiteiten gedurende de jaarwisseling. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat (illegaal) vuurwerk zorgt voor schade aan uw woning of auto. Denk hierbij aan glasschade of brandschade. Maar ook een vreugdevuur kan mogelijk nare gevolgen hebben. Soms wordt deze schade vergoed vanuit uw auto-, woonhuis- of inboedelverzekering, maar dit is niet altijd het geval. Daarnaast kan er ook sprake zijn van een eigen risico op uw verzekering waar u zelf voor opdraait.

Daarom is het van belang om te weten dat er voor deze materiële schades soms ook mogelijkheden bestaan tot regres op de schuldige partij. De vraag is dan in zo’n geval, wie is er aansprakelijk voor de schade en kan worden aangetoond dat er sprake is van nalatigheid van de aansprakelijke partij.

Een voorbeeld: de vreugdevuren in Scheveningen

Een goed voorbeeld van materiële schade is het jaarlijkse vreugdevuur in Scheveningen dat tijdens de jaarwisseling van 2018 op 2019 veel schade veroorzaakte. Er ontstond een vonkenregen waardoor omliggende woningen, bedrijven, auto’s en fietsen schade opliepen. Vooral fietseigenaren en eigenaren van auto’s zonder casco of beperkt casco verzekering waren hiervan de dupe. Zij kregen geen vergoeding vanuit de verzekering.

De oorzaak van de vonkenregen zat hem in de hoogte van de brandstapels in combinatie met de harde wind. De brandstapels waren 13 meter hoger gestapeld dan de gemeente had toegestaan. De gemeente was hiervan op de hoogte, maar trad niet streng genoeg op. De gemeente heeft uiteindelijk op basis van conclusies uit het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid aansprakelijkheid erkend. Hierdoor konden gedupeerden de schade die zij hadden opgelopen als gevolg van de vonkenregen ter vergoeding indienen bij de gemeente.

Effectief regres voeren

Het blijkt dus wel degelijk mogelijk te zijn om vuurwerkschades en schades die door activiteiten rondom de jaarwisseling zijn ontstaan, te verhalen op de veroorzaker. Dit zogeheten regres voeren is niet altijd een eenvoudig verhaal, maar onder omstandigheden en met voldoende bewijs kan het mogelijk zijn uw schade te verhalen.

Het goede nieuws is dat u dit regres niet zelf hoeft de voeren. Concordia de Keizer doet dat effectief (in maar liefst 90% van de regreszaken die wij voeren, krijgen onze klanten de gemaakte kosten vergoed) én op basis van no cure no pay. Dat houdt in dat wanneer wij de schade niet voor u kunnen verhalen, er geen kosten verbonden zijn aan dit regres. Indien wij de schade wel voor u kunnen verhalen, brengen wij 10% van het verhaalde bedrag in rekening.

Meer informatie over regresrecht

Dus krijgt u te maken met schade rondom de jaarwisseling, laat het ons weten. Ons regresteam bekijkt graag samen met u welke mogelijkheden er bestaan voor regres op een aansprakelijke partij – en dus voor vergoeding van de geleden schade. Zo kunt u eenvoudig veel geld besparen. De specialisten van onze Regres Service zijn bereikbaar via telefoonnummer 010 251 12 51 of per mail via regres@concordiadekeizer.nl

Meer over onze Regres Service

 


Franklin Brouwer
Manager Schade


Top