Nieuws

Zonnepanelen: people, planet en… profit?

“Een investering die u altijd terugverdient”. Zonnepanelen zijn populair. Het aantal installaties op Nederlandse daken groeit dan ook hard, mede dankzij de gunstige regelingen van de overheid die de toepassing van duurzame energie wil stimuleren.
Maar zonnepanelen brengen ook risico’s met zich mee. Wie het meeste uit zijn investering wil halen, kijkt daarom ook naar de veiligheid en verzekerbaarheid. Want die zijn minder vanzelfsprekend dan u zou denken.

zonnepanelen-brand-verzekering
Groei van duurzame energie

Steeds meer bedrijven investeren in zonnepanelen (ook wel PV-systeem of PV-installatie genoemd). Volgens het CBS nam in 2019 het opgesteld vermogen bij bedrijven met 59% toe ten opzichte van 2018. Een flinke groei dus. Deels komt dat door het feit dat per 1 januari 2023 elk kantoorgebouw minimaal energielabel C moet hebben. Is dit niet het geval, dan mag een gebouw per 1 januari 2023 niet meer als kantoor in gebruik zijn. Zonnepanelen kunnen hier een belangrijke bijdrage aan leveren. Voor andere bedrijven is duurzaamheid sowieso een belangrijk thema: zij willen met duurzame energie uit zonnepanelen hun CO2 footprint verlagen.

“Een investering die u altijd terugverdient”

Ja, een investering in zonnepanelen kan absoluut rendabel zijn. Zeker als u gebruik maakt van overheidssubsidie en van de Energie-investeringsaftrek (EIA). Deze laatste regeling levert u gemiddeld 11% voordeel op. Toch zijn er naast deze mooie kansen ook risico’s verbonden aan het in gebruik nemen van zonnepanelen. Risico’s die u naar onze mening mee moet nemen in uw overweging voor het wel of niet investeren in zonnepanelen. Want de ervaring leert dat het ook goed mis kan gaan. Een verkeerde installatie kan leiden tot brand in uw bedrijf – en de aanwezigheid van brandbaar isolatiemateriaal in de buurt van de panelen zorgt mogelijk voor snellere verspreiding van brand. En is het dak van uw pand wel bestand tegen het extra gewicht van de panelen? Er zal een constructeur aan te pas moeten komen om daar uitsluitsel over te geven. Want u wilt immers niet dat bij de eerste de beste flinke sneeuwbui een deel van uw dak naar beneden komt. En: bent u in zo’n geval ook verzekerd?

Verzekerbaar en rendabel

Verzekeraars zijn zich ook steeds meer bewust van wat er fout kan gaan als gevolg van hevige neerslag of een verkeerde installatie. Zij stellen daarom steeds meer eisen aan de installatie en aan het dak waarop de zonnepanelen geplaatst worden. Onlangs eisten verzekeraars nog van ijsstadion Thialf dat de daar aanwezige zonnepanelen werden uitgeschakeld; er moest eerst onderzoek gedaan worden naar de brandveiligheid. Stel dat u ook met zo’n situatie te maken krijgt en dat vervolgens blijkt dat de installatie te onveilig geacht wordt. Dan zullen er wellicht dure aanpassingen nodig zijn. Deze kosten drukken dan al snel op de rentabiliteit van uw investering.

Maak de juiste analyse

Daarom raden we u met klem aan om vóórdat u de opdracht verstrekt om de zonnepanelen aan te brengen op uw dak, eerst de veiligheid en verzekerbaarheid te toetsen. Welke technische eisen stelt uw verzekeraar? Heeft de installateur een kwaliteitskeurmerk? Voldoet de constructieve veiligheid van het dak straks nog aan de juiste NEN-code? Is duidelijk wie de eigenaar is van de zonnepanelen, bijvoorbeeld als u het pand huurt? Moet er recht van opstal opgenomen worden? Duidelijkheid vooraf maakt uw investering in zonnepanelen nog duurzamer. Concordia de Keizer helpt u bij het maken van deze analyse. Zodat u met een gerust hart kunt kiezen voor people, planet én profit.

Heeft u vragen?

Heeft u hier vragen over? Onze experts staan voor u klaar en zijn te bereiken via telefoonnummer 010 251 12 51.


Ans Kievits
Manager Brand


Top